CO OFERUJEMY

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • Księgi handlowe

 • Optymalizacja podatkowa

 • Deklaracje podatkowe

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Obsługa kadrowo-płacowa

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Analiza finansowa

 • Analiza wskaźnikowa

 • Wypełnianie wniosków kredytowych

 • Doradztwo

 • Reprezentacja przed urzędami