CO OFERUJEMY

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw o różnej formie prawnej. Obsługujemy także fundacje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Posiadamy bogate doświadczenie oraz wiedzę w zakresie obecnie obowiązujących przepisów rachunkowych. Godnie reprezentujemy Państwa firmę przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe oraz obsługę kadrowo-płacową.

Zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencją podatkową. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.